Правила и условия

Използването на този сайт предполага приемане на условията по-долу. Препоръчваме да ги прочетете внимателно. SC ATELIER FAUR SRL поема правото да променя тези разпоредби без допълнително предизвестие. Най-новата версия може да бъде достъпна на тази страница.

Вашият достъп / посещение на този уебсайт е предмет на Общите условия за използване и предполага изричното Ви приемане от тях и представлява споразумението между страните.

 

Отношенията между страните се уреждат от следните нормативни актове:

OG бр. 21/1992 относно защитата на потребителите

  • ГЕО бр. 34/2014 относно правата на потребителите при сключени договори с професионалисти

  • Закон № 363/2007 за борба с нелоялните практики на търговци по отношение на потребителите и хармонизиране на регулациите с европейското законодателство за защита на потребителите

  • Закон 365/2002 за електронната търговия

 

SC ATELIER FAUR SRL гарантира на потребителя ограничен достъп, в личен интерес (извършване на онлайн поръчки, информация), до сайтаecozoom.ro и не му предоставя правото да изтегля или променя изцяло или частично сайта, да възпроизвежда изцяло или частично сайта, да копира, продава / препродава или експлоатира сайта по друг начин, за търговски цели или без предварително писмено съгласие.

Цялото съдържание на сайта ecozoom.ro - изображения, текстове, графики, символи, уеб графики, имейли, скриптове, програми и други данни - е собственост на SC ATELIER FAUR SRL и неговите доставчици и е защитено от Закона за защита на авторските права (закон № 8/1996) и законите за интелектуалната и индустриална собственост. Използването без съгласие на някой от елементите, изброени по-горе, се наказва съгласно действащото законодателство.

Домейнът ecozoom.ro е собственост на SC ATELIER FAUR SRL. Използването на тази търговска марка, домейн или търговски имена, лога и емблеми, в пряка или „скрита“ форма (като, но не само, мета тагове или други техники за индексиране, уеб търсене) без предварително писмено разрешение е забранено и се наказва съгласно закона.

Продуктите, представени наecozoom.com се произвеждат и продават от SC ATELIER FAUR SRL. Цените на продуктите могат да се променят по всяко време. Проверете крайната продажна цена, преди да закупите продукт.