Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Személyes adatainak bizalmas kezelése az egyik fő aggálya a SC ATELIER FAUR SRL-nak, amely a romániai Iasi-ban található, mint adatkezelő.

Ennek a dokumentumnak az a szerepe, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak kezeléséről, a http://smartfab.ro weboldal használatával összefüggésben, amelyet a jövőben "webhelyként" fogunk emlegetni.

tartalom

 1. A feldolgozott személyes adatok kategóriái
 2. A feldolgozás célja és alapja
 3. Az az időtartam, amelyen keresztül feldolgozzuk az adatait
 4. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala
 5. Személyes adatok továbbítása
 6. Az Ön által élvezett jogok
 7. Fiatalkorúak titkossága
 8. Változások az adatvédelmi irányelvekben

1. A kezelt személyes adatok kategóriái

A. Ha Ön a webhely vásárlója, akkor az feldolgozza az Ön személyes adatait, például:

 • Vezetéknév, keresztnév
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • Adatok a webhely használatáról (például a domaineken belüli viselkedése / preferenciái / szokásai)
 • Csakúgy, mint bármely más adatkategória, amelyet közvetlenül a felhasználói fiók létrehozásával, a webhelyen keresztül történő megrendeléssel vagy a webhely használatából eredő bármilyen más módon ad meg.

Ha Facebook vagy Google fiókjával használja felhasználói fiók létrehozását a webhelyen, az a következő nyilvános profiladatokat dolgozza fel, amelyeket az adott alkalmazások jelenítenek meg: felhasználónév, e-mail cím.

Ha úgy dönt, hogy csak felhasználói fiókot hoz létre, mielőtt teljesítené a webhelyen elérhető termék megrendelését, akkor meg kell adnia e-mail címét, amely alapján automatikusan létrejön egy fiók.

Ha nem teljesíti a megrendelést, akkor az e-mail címet és az egyéb megadott adatokat a felhasználó nem tárolja, és a létrehozott fiókot automatikusan törli.

B. Ha Ön a webhely látogatója, akkor az Ön által megadott személyes adatokat feldolgozza:

 • Közvetlenül a webhely használatával összefüggésben, mint például a kapcsolattartás / kérdések / panaszok részben megadott adatok, amennyiben Ön ilyen módon kapcsolatba lép velünk
 • Közvetett módon olyan adatok, mint: IP-cím, használt böngésző, böngészési időtartam, keresési előzmények, használt operációs rendszer, megtekintett nyelv és oldalak, teljes URL-címek, kattintási sorrend a webhelyünkre, webhelyünkön keresztül és onnan, megtekintett / keresett információk vagy termékek, bizonyos oldalak látogatásának időtartama, információk az oldalakkal való interakcióról (pl. görgetés, kattintások, egérkattintások), a felhasználói viselkedésre vonatkozó adatok.

2. A feldolgozás célja és indoka

A. Ha Ön a webhely vásárlója, akkor az alábbiak szerint dolgozza fel személyes adatait:

 • az Ön közötti szerződéses viszony lebonyolításáért, illetve az oldalon leadott megrendelés átvételéért, érvényesítéséért, szállításáért és számlázásáért, a megrendelés állapotáról való tájékoztatásért, a megrendelt termékek visszaszállításának megszervezéséért stb.

Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az Ön és az Általános Szerződési Feltételek között meghatározott és a http://smartfab.ro/termeni-si-conditii által meghatározott szerződésen alapul. Személyes adatainak megadása a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatszolgáltatás megtagadása azt eredményezheti, hogy az Ön és az Ön között nem lehet szerződéses kapcsolatokat kialakítani.

 • a webhelyen keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő jogi kötelezettségek teljesítése, ideértve az adóügyi, valamint az archiválási ügyekben felmerülő kötelezettségeket is.

Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása a jogi kötelezettségek alapján szükséges. Adatainak e célból történő megadása szükséges. Az adatszolgáltatás elutasításának következménye lehet, hogy lehetetlenné teszi a rá háruló jogi kötelezettségek betartását, és ezért lehetetlenné teszi a szolgáltatások nyújtását Önnek a webhelyen keresztül.

 • marketing tevékenységek, illetve a weboldalon keresztül kínált termékek és szolgáltatások vonatkozásában a kereskedelmi kommunikáció távközlés útján (e-mail, sms) keresztül történő továbbítása.

Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az Ön beleegyezésén alapul, ha úgy dönt, hogy megadja.

Kifejezheti beleegyezését az adatok e célból történő feldolgozásához, ha bejelöli a megfelelő négyzetet a fiók létrehozásakor vagy a fiók létrehozása után a fiókom információs részében.

Az ilyen kereskedelmi kommunikáció fogadásának leiratkozásához használhatja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mail / sms végén található opciót. Ezenkívül leiratkozhat a "Saját fiók adatai" szakasz elérésével.

Adatainak e célból történő megadása önkéntes. Az Ön adatainak e célból történő feldolgozásához való hozzájárulás megtagadásának nincs negatív következménye az Ön számára.

 • különféle elemzések, jelentések készítése az oldal működéséről, a fogyasztási preferenciák profiljának elkészítése, elsősorban az oldalon kínált tapasztalatok javítása érdekében.

Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása azon a jogos érdeken alapul, hogy véglegesen javítsa az ügyfél élményét a webhelyen. Adatainak e célból történő megadása önkéntes. Az adatok e célból történő megtagadásának nincs negatív következménye az Ön számára.

B. Ha Ön a webhely látogatója, [a webhely tulajdonosa] az Ön személyes adatait a következőképpen dolgozza fel:

 • marketing tevékenységek, illetve a [weboldal tulajdonosának] által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció távközlés útján (e-mail, sms) keresztül történő továbbítása a webhelyen keresztül.

Indoklás: Adatainak e célú feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, ha úgy dönt, hogy megadja.

Az adatok e célból történő feldolgozásához beleegyezését kifejezheti, ha kitölti és bejelöli a megfelelő négyzetet az oldalon található hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges űrlapon.

Az ilyen kereskedelmi közlemények leiratkozásához használhatja az egyes kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek / üzenetek végén található opciót.

Adatainak e célból történő megadása önkéntes. Az Ön adatainak e célból történő feldolgozásához való hozzájárulás megtagadásának nincs negatív következménye az Ön számára.

 • panaszok, panaszok megoldására, a forgalom figyelemmel kísérésére és a webhelyen szerzett tapasztalatok javítására.

Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása a [webhelytulajdonos] jogos érdekén alapul a webhely megfelelő működésének biztosítása, valamint a webhely látogatóinak tapasztalatainak állandó javítása érdekében, többek között különféle megjegyzések, kérdések vagy kérdések megoldásával panaszok.

Adatainak e célból történő megadása önkéntes. Az adatok e célból történő megtagadásának nincsenek negatív következményei az Ön számára.

3. Az az időtartam, amelyen keresztül feldolgozzuk az adatait

az Ön személyes adatait a fent említett feldolgozási célok eléréséhez szükséges mértékben dolgozza fel.

Ha Ön ügyfél, akkor a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt, ezt követően pedig az Önre háruló jogi kötelezettségeknek megfelelően dolgozunk fel (például olyan pénzügyi-számviteli igazoló dokumentumok esetében, amelyek esetében a törvényben előírt megőrzési idő 10 év) pénzügyi év végén, amelynek során felkészültek).

Ha Ön ügyfél, és él a felhasználói fiók törlésének lehetőségével, akkor a "Saját fiók adatai" részben található "Fiók törlése" gomb megnyomásával ezt a műveletet úgy fogja értelmezni, hogy Ön leiratkozik a kereskedelmi közleményekről amelyet folyamatosan tájékoztatunk a webhelyen kínált termékekről és szolgáltatásokról.

Ebben az értelemben, ha a felhasználói fiók törlése mellett dönt, akkor már nem küldünk Önnek ilyen e-maileket és / vagy szöveges üzeneteket.

Tájékoztatjuk azonban, hogy fiókjának törlése nem eredményezi automatikusan a személyes adatok törlését.

Ha nem kívánja személyes adatainak feldolgozását, vagy ha törölni szeretné adatait, akkor gyakorolhatja az alábbi 6. pontban részletezett jogokat.

Ha a fiók törlését kéri, de legalább egy aktív megrendelés van ezen a számlán, akkor a fiók törlési kérelme csak a termékek leszállítását és az utolsó aktív megrendelés teljesítését követően regisztrálható.

Ha visszavonja beleegyezését az adatok marketing célú feldolgozásához, akkor leállítja személyes adatainak e célból történő feldolgozását, anélkül, hogy befolyásolná az Ön visszavonása előtt kifejezett beleegyezése alapján végzett feldolgozást.

4. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Nem adjuk ki / adjuk el személyes adatait harmadik félnek.

Az üzemeltető mellett bizonyos esetekben az adatok harmadik felek, például szolgáltatók, szállítási szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai társaságok számára is hozzáférhetők lehetnek, akiket szükség esetén az üzemeltető által felhatalmazott személyekként jelölhetnek ki.

Szerződés szerint kötelesek fenntartani az adatok titkosságát, és kizárólag arra a célra felhasználni őket, amelyre azokat átadták.

Az Ön személyes adatait a következő felsorolt ​​példákban közölhetjük a központi / helyi hatóságokkal is:

 • a helyszín adminisztrációjához
 • olyan helyzetekben, amikor ez a kommunikáció szükséges lenne az érintett személyek számára a webhely által szervezett különféle promóciós kampányokban való részvételük eredményeként nyert díjak vagy egyéb eszközök odaítéléséhez;
 • a webhely és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások karbantartása, személyre szabása és fejlesztése érdekében
 • adatelemzés, tesztelés és kutatás elvégzésére, a felhasználási és tevékenységi trendek figyelemmel kísérésére, biztonsági funkciók és felhasználói hitelesítés fejlesztésére
 • a kereskedelmi marketing kommunikáció továbbítására, a törvényben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal
 • amikor a személyes adatok közlését törvény írja elő stb.

5. Személyes adatok továbbítása

Az átadott személyes adatok Románián kívül, de csak az Európai Unió országaiba továbbíthatók.

6. Az Ön által élvezett jogok

A személyes adatok feldolgozásáról szóló jogszabályok által biztosított feltételek szerint Ön mint érintett a következő jogokat élvezi:

 • információhoz való jog - az e dokumentumban leírtaknak megfelelően az adatfeldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos részletekhez való jog;
 • az adatokhoz való hozzáférés joga az a jog, hogy megerősítést kérjen a személytől a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, valamint a feldolgozási tevékenység részletei, például az adatok feldolgozásának módja, az adatkezelés célja, a címzettek vagy az címzettek kategóriái stb.
 • a helyesbítéshez való jog - jog a helyesbítéshez igazolt késedelem nélkül, pontatlan / indokolatlan személyes adatokkal, valamint a hiányos adatok kitöltésével;
 • az adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésének joga ("elfelejtés joga") - bizonyos feltételek érvényesek; Lehetséges, hogy az adatok törlésének kérése nyomán ezeket az adatokat névtelenné téve (ezáltal megfosztva őket a személyes jellegetől), és ilyen körülmények között folytatja a statisztikai célú feldolgozást;
 • a feldolgozás bizonyos feltételek mellett történő korlátozásának joga;
 • az adatok hordozhatóságához való jog - a személyes adatok strukturált, általánosan használt és könnyen olvasható formátumban történő fogadásának joga, valamint ezen adatok egy másik adatkezelő általi továbbításának joga, a törvény által előírt feltételek teljesülésének mértéke;
 • az ellenzék joga
  - a feldolgozási tevékenységeket illetően az alábbiakban megadottak szerinti kérelem elküldésével gyakorolható;
  - bármikor, az érintett sajátos helyzetéhez kapcsolódó okokból, hogy a rá vonatkozó adatokat jogos érdeke vagy közérdek alapján kezeljék, hacsak nem tudja bizonyítani, hogy jogos és kényszerítő okai vannak amely igazolja az adatkezelést, és amely elsőbbséget élvez az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy hogy a cél egy jog megalapozása, gyakorlása vagy megvédése a bíróságon;
  - bármikor, díjmentesen és minden indoklás nélkül, hogy a rá vonatkozó adatokat közvetlen marketing céljából feldolgozzák.
 • az a jog, hogy nem vetik alá automatikusan az egyedi döntés tárgyát, az a jog, hogy ne vonatkozzon olyan döntés hatálya alá, amelyet kizárólag az automatikus feldolgozási tevékenységek alapján hoztak meg, ideértve az olyan profilok létrehozását is, amelyek jogi következményekkel járnak az érintettre nézve, vagy jelentős;
 • joga a személyes adatok feldolgozásának felügyeletét ellátó nemzeti hatósághoz vagy az illetékes bíróságokhoz fordulni, a szükségesnek ítélt mértékben.

Ha bármilyen további kérdése van a személyes adatok kezelésével és a fent említett jogainak gyakorlása érdekében, kérjük, forduljon az e-mail címhez:

7. Fiatalkori titoktartás

Az Ecozoom.ro nem tudatosan lép kapcsolatba és nem gyűjt információkat 18 év alatti személyektől. A weboldal nem célja bármilyen információ kérése 18 év alatti személyektől.

Ha tévedésből ilyen információk birtokába jutunk, és erről értesítést kapunk, akkor megfelelő szülői beleegyezést kapunk ezen információk felhasználására, vagy ha ez nem lehetséges, akkor töröljük az információkat szervereinkről.

Ha értesíteni kíván minket a 18 év alatti személyekről szóló információk kézhezvételéről, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben a következő címen:

8. Változások az adatvédelmi irányelvekben

Fenntartjuk a jogot ezen adatvédelmi irányelvek megváltoztatására. A jövőben bekövetkező nagyobb változások esetén erről értesítést küldünk e-mailben (ha lehetséges) vagy egy adott üzenet feladásával a webhelyen.